Teollisuuden jaokseen kuuluvat Teollisuuden sopimusalan 013:n yhteyshenkilöt.

Mikäli työpaikallasi ei ole yhteyshenkilöä, tai yhteyshenkilö on estynyt osallistumasta kokoukseen, on kuka tahansa tervetullut jaoksen kokoukseen edustamaan työpaikkaa.

Jaoksen tehtävänä on valvoa ja parantaa Ammattiosaston Teollisuuden sopimusalan 013 jäsenten työehtoja, palkkoja, työturvallisuutta.


Teollisuudenjaos pyrkii järjestämään koulutusta sopimusalansa jäsenille, seuraa ja valvoo työehtosopimuksien noudattamista, luottamusmiesten oikeuksien ja toimintamahdollisuuksien toteutumista sekä tukee työpaikkoja luottamusmies valinnoissa ja työhuonekuntien perustamisessa. Teollisuudenjaos pyrkii pitämään yhteyttä työpaikkoihin, joihin ei ole valittu omaa luottamusmiestä.

TEOLLISUUSJAOSTOLLA EI OLE PUHEENJOHTAJAA TÄLLÄ HETKELLÄ!