Teollisuuden jaokseen kuuluvat Teollisuuden sopimusalan 013:n yhteyshenkilöt.

Mikäli työpaikallasi ei ole yhteyshenkilöä, tai yhteyshenkilö on estynyt osallistumasta kokoukseen, on kuka tahansa tervetullut jaoksen kokoukseen edustamaan työpaikkaa.

Jaoksen tehtävänä on valvoa ja parantaa Ammattiosaston Teollisuuden sopimusalan 013 jäsenten työehtoja, palkkoja, työturvallisuutta.


Teollisuudenjaos pyrkii järjestämään koulutusta sopimusalansa jäsenille, seuraa ja valvoo työehtosopimuksien noudattamista, luottamusmiesten oikeuksien ja toimintamahdollisuuksien toteutumista sekä tukee työpaikkoja luottamusmies valinnoissa ja työhuonekuntien perustamisessa. Teollisuudenjaos pyrkii pitämään yhteyttä työpaikkoihin, joihin ei ole valittu omaa luottamusmiestä.

Kokouksia pidetään vuonna 2022 viisi, tarpeen mukaan ylimääräisiä:

1. kokous keskiviikkona 9.2.2022
2. kokous keskiviikkona 13.4.2022
3. kokous keskiviikkona 15.6.2022
4. kokous keskiviikkona 14.9.2022
5. kokous keskiviikkona 9.11.2022

Kokoukset alkavat klo 17:00, ellei toisin ilmoiteta.
Kokouksiin voi osallistua etänä tai paikanpäällä osaston toimistolla.

Puheenjohtaja toimii kokoonkutsujana.

Teollisuusjaoston puheenjohtajan nimi ja yhteystiedot:

Sampsa Karhu
050 4664503
sampsa.karhu@gmail.com