Talotekniikkajaosto koostuu Talotekniikka-alan sähköasennustoimialan Turun seudun työhuonekuntien luottamusmiehistä.

Jaosto valmistelee ja tekee työehtosopimukseen muutosesityksiä.

Jaoston tehtävänä on:

  • Opastaa ja valvoa työehtosopimukseen ja  työlainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä luottamusmiehiä,  työhuonekuntia sekä yksittäisiä jäseniä. 
  • Seuraa alueen urakka- ja tuntipalkkojen kehitystä.
  • Suorittaa järjestäytymisen seurantaa ja suorittaa jäsenhankintaa.
  • Kokoontuu kuukausittain ja myös tarvittaessa. 


Työmaavalvontakierroksia jaosto järjestää alueella säännöllisesti. Niiden avulla pyritään varmistamaan se, etteivät työehtosopimuksen urakkamääräykset alitu.

Työmaakierroksilla pyritään myös opastamaan urakkatyöhön liittyvissä kysymyksissä urakkatyöryhmiä ja annetaan tarvittaessa laskenta-apua urakoissa sekä järjestetään urakkalaskentakoulutusta.


Jaostojen kokouksiin voivat myös osallistua työhuonekuntien jäsenet milloin luottamusmies on estynyt saapumasta kokoukseen. Näin taataan yhteydenpito kaikkiin alueen työhuonekuntiin.

Talotekniikkajaoston kokoukset v. 2023
21.2 Klo14.00 Paikka ABC Koulukatu
21.3 klo 14.00 Paikka ABC Koulukatu
18.4 klo 14.00 Paikka ABC Koulukatu
16.5 klo 14.00 Paikka ABC Koulukatu
19.9 klo 14.00 Paikka Osaston toimisto
17.10 klo 14.00 Paikka Osaston toimisto
21.11 klo 14.00 Paikka Osaston toimistoTalotekniikkajaoston puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii:

Markku Vilppola p. 0503534299  
vilppola.markku1@outlook.com

TALOTEKNIIKKAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

EDUNVALVONTA

Työmaakierrokset

Pyritään järjestämään kerran kuukaudessa, paitsi heinä-, elo- ja joulukuussa.                                                                                                                                       

Kierroksiin osallistuu osaston edustajia ja ne pyritään tekemään yhdessä liiton toimitsijoiden kanssa sekä osastotoimitsijan kanssa.

Osasto korvaa ansionmenetyksen osaston edustajille ja ruokarahan / ruuan.

Sekä mahdolliset matkakulut valtion vahvistaman kilometrikorvauksen mukaisesti.

Huom! Jos kustannuksia syntyy.

Talotekniikkajaosto valitsee osallistujat ja päättää kierrosten ajankohdista yhdessä liiton edustajan kanssa.

Valvonta

Jaosto seuraa luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen valintoja työhuonekunnissa ja

auttaa niitä työhuonekuntia, joissa kyseisiä valintoja ei ole tehty järjestämään tarpeen vaatiessa kokouksen, että valinnat saadaan suoritettua.

Jaosto seuraa järjestäytymisastetta ja suorittaa jäsenhankintaa alueella.

Erityisesti kiinnitetään huomiota työpaikkojen nuoriin työntekijöihin sekä pyritään

saamaan yksityiseen työttömyyskassaan kuuluvat Sähköliiton jäseniksi.

Jaosto seuraa ansiokehitystä ja työehtosopimuksen noudattamista alueella.

Talotekniikkajaoston kokoukset 2023

Talotekniikkajaosto kokoontuu toimiston linjasaneerauksen vuoksi Tammi- Toukokuussa joka kuukauden kolmas tiistai klo 14.00 alkaen ABC Koulukadun kokoustilassa. Syys, Loka ja Marraskuun kokoukset pidetään normaalisti osaston toimistolla.

osaston toimistolla, kesä-, heinä-, elo- ja joulukuu tarvittaessa.

Koulutus

Talotekniikkajaoston luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille tes koulutuksen piknik-risteilynä keväällä 17.05.2023.

Talotekniikkajaoston sekä lähialueiden muiden ammattiosastojen jäsenille järjestetään koulutusta, (Kärkimies/urakanperusteet, Aspa-kurssi, Urakanlaskentakurssit, Tes tutuksi kurssi).

Muita koulutustilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan.

Talotekniikkajaoston palvelut jäsenistölle

Jaosto avustaa tarvittaessa urakoiden jälkilaskennassa sekä urakkalaskentaohjelmiin liittyvissä kysymyksissä / päivityksissä.

Sähköistys- ja sähköasennusalan edunvalvonta asiat.