Talotekniikkajaosto koostuu Talotekniikka-alan sähköasennustoimialan Turun seudun työhuonekuntien luottamusmiehistä.

Jaosto valmistelee ja tekee työehtosopimukseen muutosesityksiä.

Jaoston tehtävänä on:

  • Opastaa ja valvoa työehtosopimukseen ja  työlainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä luottamusmiehiä,  työhuonekuntia sekä yksittäisiä jäseniä. 
  • Seuraa alueen urakka- ja tuntipalkkojen kehitystä.
  • Suorittaa järjestäytymisen seurantaa ja suorittaa jäsenhankintaa.
  • Kokoontuu kuukausittain ja myös tarvittaessa. 


Työmaavalvontakierroksia jaosto järjestää alueella säännöllisesti. Niiden avulla pyritään varmistamaan se, etteivät työehtosopimuksen urakkamääräykset alitu.

Työmaakierroksilla pyritään myös opastamaan urakkatyöhön liittyvissä kysymyksissä urakkatyöryhmiä ja annetaan tarvittaessa laskenta-apua urakoissa sekä järjestetään urakkalaskentakoulutusta.


Jaostojen kokouksiin voivat myös osallistua työhuonekuntien jäsenet milloin luottamusmies on estynyt saapumasta kokoukseen. Näin taataan yhteydenpito kaikkiin alueen työhuonekuntiin.

Talotekniikkajaoston kokoukset v. 2023
21.2 Klo14.00 Paikka ABC Koulukatu
21.3 klo 14.00 Paikka ABC Koulukatu
18.4 klo 14.00 Paikka ABC Koulukatu
16.5 klo 14.00 Paikka ABC Koulukatu
19.9 klo 14.00 Paikka Osaston toimisto
17.10 klo 14.00 Paikka Osaston toimisto
21.11 klo 14.00 Paikka Osaston toimistoTalotekniikkajaoston puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii:

Markku Vilppola p. 0503534299  
vilppola.markku1@outlook.com