Jaosto koostuu Energia – Ict ja Verkostoalan luottamusmiehistä ja työsuojeluvaltuutetuista

Energia- ja Tietoliikennejaoston puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii.

Staffan Lindeman puh.  050 4753872

staffan.lindeman@comexom.com