Jaostot
Jäsenille

talotekniikkaTalotekniikkajaosto

Talotekniikkajaosto koostuu Talotekniikka-alan sähköasennustoimialan Turun seudun työhuonekuntien luottamusmiehistä.

Jaosto valmistelee ja tekee työehtosopimukseen muutosesityksiä.

Jaoston tehtävänä on:


Työmaavalvontakierroksia jaosto järjestää alueella säännöllisesti. Niiden avulla pyritään varmistamaan se, etteivät työehtosopimuksen urakkamääräykset alitu.

Työmaakierroksilla pyritään myös opastamaan urakkatyöhön liittyvissä kysymyksissä urakkatyöryhmiä ja annetaan tarvittaessa laskenta-apua urakoissa sekä järjestetään urakkalaskentakoulutusta.


Jaostojen kokouksiin voivat myös osallistua työhuonekuntien jäsenet milloin luottamusmies on estynyt saapumasta kokoukseen. Näin taataan yhteydenpito kaikkiin alueen työhuonekuntiin.

Toimintasuunnitelma 2018

Talotekniikkajaoston kokoukset 2018

16.1   klo 14.00 osaston toimistolla
20.2   klo 14.00 osaston toimistolla
20.3   klo 14.00 osaston toimistolla
17.4   klo 14.00 osaston toimistolla
15.5   klo 14.00 osaston toimistolla
18.9   klo 14.00 osaston toimistolla
16.10 klo 14.00 osaston toimistolla
20.11
klo 14.00 osaston toimistolla  

Talotekniikkajaoston puheenjohtajana toimii:

Jarmo Pyökäri 0400 433073, jarmo.pyokari@gmail.com